Generalforsamling 2019

Generalforsamling i AIF’s Forældreforening

 

AIF’s Forældreforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 25/9 kl 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i AIF’s lokale i Aulum fritidscenter.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning/året der gik
  3. Kassererens beretning og aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

 

Andreas Hansen       (Modtager ikke genvalg)

Martin Schousboe     (Modtager ikke genvalg)

Majbritt Nielsen       (Modtager genvalg)

 

 

  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af revisorer og revisor suppleant

 

  1. Eventuelt / Indkomne forslag.
  2. Trækning af præmier vedr. cykelrally.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden

senest 48 timer før generalforsamlingens afholdelse.

 

Martin Schousboe

Martin.schousboe@mail.dk

21344019