Aulum Idrætsforening

Når de gule går på banen...

AIF – FEDE OPLEVELSER

- på og uden for banen

Generalforsamling i AIF´s Forældreforening.

 

AIF´s Forældreforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 24/9 kl 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i AIF´s lokale i Aulum Fritidscenter.

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning/året der gik.
  3. Kassererens beretning og aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Lone Krogsgaard (modtager ikke genvalg)

Kristina Stürm     (modtager ikke genvalg)

Helle Kristiansen (modtager ikke genvalg)

William Hansen   (modtager genvalg)

 

  1. Valg af suppleanter.
  2. Valg af revisorer og revisor suppleant
  3. Indkomne forslag: Ændringer i vedtægterne, forslagsstiller William Hansen.
  4. Trækning af præmier vedr. Cykelrally. Dette punkt udsættes, da der ikke er blevet afviklet cykelrally 2020.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 48 timer før generalforsamlingens afholdelse.

William Hansen

Hansenbredvig@mail.dk

Mobil 40848810

AIF NYHEDER